Help
Results must:
*MISSING[LBL_SEARCH_OPTIONS]*

Pick start and end date Date:
From:   
  
To:   
Exhibitions There are 2 replies:
Exhibitions Original post: Sat 4/10/2021 at 4:30 AM
Showtime Exhibitions have built quite a reputation for providing outstanding quality construction. And we've been doing it for over twenty years worldwide. We understand what it takes to faithfully translate great concepts into reality. We know all about tight deadlines and last minute changes and we know that there is never enough budget! Take a look at some of our work and see what you think! Exhibitions
67 words - excluding quoted text
Re: Exhibitions Posted: Sat 4/10/2021 at 4:33 AM, in reply to guest guest
1 words - excluding quoted text
Re: Exhibitions Posted: Mon 4/12/2021 at 10:40 PM, in reply to guest guest

quy trình khám cẩn thận căn bệnh tại KHOA khám kỹ càng bệnh CỦA phòng khám

(Ban hành kèm theo chọn lựa số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất cách thức khám căn bệnh tại Khoa khám kỹ lưỡng căn bệnh của những phòng khám.

2. Hướng dẫn các bệnh viện thực thi những nguyên tắc cải tiến phương thức cùng thủ tục trongkhám căn bệnh, rút ngắn thời điểm chờ, ngăn chặn gây phiền hà cùng với nâng cao sự tín nhiệm của ngườibệnh, tuyệt nhiên với người bị bệnh bảo hiểm y tế nếu như tới khám kỹ lưỡng tại bệnh viện.

3. Người mang bệnh biết chi tiết tiến hành để cùng phối hợp cùng bệnh viện trong tiến hành khámbệnh.

II. Nguyên tắc CHUNG

1. Người có bệnh tới khám cẩn thận được tiếp cận thăm khám kỹ lưỡng lâm sàng, cận lâm sàng cùng với dịch vụ kỹthuật theo đúng yêu cầu tay nghề.

2. Bảo đảm đặc tính hợp lý và công bằng giữa người mang bệnh đang có bảo hiểm y tế cùng chưa có bảohiểm y tế.

3. Cần đơn giản hóa thủ tục mối liên quan đến chi trả cùng với đồng chi trả viện giá, đề phòng nộp việnphí vô số lần.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời điểm khám cẩn thận căn bệnh

a) khám cẩn thận lâm sàng đơn thuần: thời kỳ khám cẩn thận bình quân sau 2 giờ.

b) khám kỹ lưỡng lâm sàng có tiến hành thêm 01 công nghệ xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dòchức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang đều quy, siêu âm): thời gian khám kỹ lưỡng trungbình sau 3 giờ.

c) khám lâm sàng đã có làm thêm 02 công nghệ phối hợp cả khám cùng với chẩn đoánhình ảnh hay xét nghiệm và thăm dò khả năng (xét nghiệm căn bản, chụp xquangthường quy, siêu âm): thời điểm khám bình quân dưới 3,5 giờ.

d) khám lâm sàng đang có tiến hành thêm 03 công nghệ kết hợp cả xét nghiệm, nhận thấy hình ảnhvà thăm dò khả năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang luôn quy, siêu âm, nội soi):Thời gian khám cẩn thận bình quân sau 4 giờ.

2. Lưu số lượng khám kỹ lưỡng

– tới năm 2015, bình quân mỗi buồng khám cẩn thận phấn đấu tối đa chỉ khám kỹ càng 50 nam giới bệnh/8giờ và đến năm 2020 chỉ khám cẩn thận 35 bạn nam bệnh/8 giờ. Trong tình huống lượng ngườibệnh nâng cao đột biến bởi vì những lý do không bình thường nhau thì phấn đấu tối đa từng buồng khámkhông nâng cao quá 30% chỉ tiêu vừa qua.

IV. Cách thức khám bệnh

1. Bước 1: Tiếp đón người bị bệnh

1.1. Vai trò của bệnh nhân

– sử dụng số thứ tự nhằm làm thủ tục khám căn bệnh.

– xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển việnhoặc giấy hẹn tái khám cẩn thận.

– Nhận phiếu khám kỹ càng bệnh cùng số thứ tự tại buồng khám.

– với các tình huống vượt tuyến, trái tuyến, bệnh nhân có mong muốn khámbệnh, cách điều trị bệnh theo đòi hỏi thì người có bệnh tạm ứng tiền khám căn bệnh, trị bệnh.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Bố trí những quầy để tiếp đón, xét nghiệm thẻ BHYT cùng các giấy tờ sự liên quan.

– Nhập thông tin của bệnh nhân đến máy vi đặc tính, định vị buồng khám phù hợp, inphiếu khám kỹ càng căn bệnh cùng phát số thứ tự khám cẩn thận.

– giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (và chuyển tập trung về bộ phậnthanh toán ra viện).

– Thu tiền tạm ứng với các mức độ người có bệnh vượt tuyến, trái tuyến, ngườibệnh đã có nguyện vọng khám kỹ càng căn bệnh, cách điều trị căn bệnh theo yêu cầu (theo quy chuẩn rõ củabệnh viện).

2. Bước 2: khám lâm sàng cùng phát hiện

phụ thuộc vào tình trạng bệnh, thầy thuốc có nguy cơ chỉ dẫn xét nghiệm, phát hiện hình ảnh,thăm dò chức năng hoặc cảm nhận xác định và kê đơn cách điều trị mà không cần phải chỉ địnhxét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Khám cẩn thận lâm sàng, nhận thấy và chỉ định trị

2.1.1. Vai trò của bệnh nhân

– đợi khám cẩn thận theo số thứ tự từng được ghi nêu trên phiếu khám cẩn thận bệnh.

– đi đến khám cẩn thận nếu được thông báo.

2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Thông báo người nhiễm bệnh vào khám kỹ càng theo số thứ tự.

– Bố trí buồng khám kỹ càng lâm sàng, chuyên khoa,

– khám kỹ lưỡng, ghi chép nhận xét mức độ căn bệnh, nhận thấy, chỉ định trị.

– Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (in 3 liên cho người bệnh, kế toán và khoa dược), in vàký phiếu thanh toán chi phí khám kỹ lưỡng căn bệnh, cách điều trị căn bệnh (mẫu 01/BV) cùng chỉ dẫn ngườibệnh tới cơ quan thanh toán.

– lúc người nhiễm bệnh nên nhập viện lưu theo dõi hay chữa nội trú: tiến hành căn bệnh án lưu,nhập viện cùng với tạm ứng viện chi phí.

Phụ lục 1: Sơ quần áo quy trình khám kỹ lưỡng lâm sàng và kê đơn cách điều trị.

2.2. Khám kỹ càng lâm sàng, kiểm tra, nhận biết cùng chỉ định điều trị

2.2.1. Trách nhiệm của người có bệnh

– đợi khám kỹ lưỡng theo số thứ tự đã từng được ghi nêu trên phiếu khám kỹ lưỡng bệnh.

– đến khám cẩn thận nếu được thông báo.

– Nhận phiếu chỉ định khám khoảng bác sĩ tư vấn khám kỹ càng.

– đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ dẫn xét nghiệm và đợi tới lượt.

– phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm nhằm sử dụng mẫu xét nghiệm.

– Quay về buồng khám kỹ càng bệnh, chờ đến lượt.

– Nhận hướng dẫn cách chữa, đơn thuốc cùng về khu vực làm thủ tục chi trả viện giá hay đồng chitrả bảo hiểm y tế.

2.2.2. Vai trò của bệnh viện

a) ở buồng khám căn bệnh

– Thông báo người bị bệnh đi đến khám kỹ càng theo số thứ tự.

– khám cẩn thận lâm sàng, ghi chép đánh giá trường hợp căn bệnh, chỉ định kiểm tra, in phiếu xétnghiệm.

– hướng dẫn người có bệnh đến nơi làm khám theo hướng dẫn.

b) ở khu sử dụng mẫu khám

– Bố trí đầy đủ điểm sử dụng mẫu xét nghiệm thích hợp với lưu số lượng người mắc bệnh. Địa điểm lấy mẫuđược đặt tại khoa khám bệnh.

– Nhận phiếu chỉ dẫn vòng người có bệnh.

– hướng dẫn người mắc bệnh chuẩn bị cùng dùng mẫu kiểm tra.

– Chuyển mẫu về khoa kiểm tra.

c) tại khoa xét nghiệm

– tiến hành kiểm tra.

– Chuyển trả thành quả khám cận lâm sàng về buồng khám cẩn thận vị trí hướng dẫn.

Phụ lục 2: Sơ quần áo thực hiện khám cẩn thận lâm sàng đang có khám.

2.3. Khám cẩn thận lâm sàng, tiến hành kỹ thuật nhận thấy hình ảnh, nhận biết căn bệnh cùng với chỉđịnh trị

2.3.1. Trách nhiệm của người mang bệnh

– đợi khám kỹ lưỡng theo số thứ tự từng được ghi vừa rồi phiếu khám cẩn thận bệnh.

– qua khám lúc được thông báo.

– Nhận phiếu chỉ dẫn kỹ thuật phát hiện hình ảnh cỡ bác sĩ chuyên khoa khám cẩn thận.

– đến khu làm công nghệ nhận dạng hình ảnh, nộp phiếu hướng dẫn và chờ đến lượt.

– phối hợp theo chỉ định của kỹ thuật viên phát hiện hình ảnh để thực hiện công nghệ.

– chờ nhận thành quả nhận biết hình ảnh, trở lại buồng khám kỹ lưỡng và nộp thành quả nhận biết hình ảnh cho buồng khám kỹ lưỡng, đợi bác sĩ chuyên khoa khám kỹ lưỡng nhận dạng và chỉ định trị.

– Nhận chỉ dẫn điều trị hay đơn thuốc cùng với về địa điểm thực hiện thủ tục chi trả viện chi phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3.2. Vai trò của bệnh viện

a) ở buồng khám kỹ càng căn bệnh

– Thông báo người bị bệnh đi đến khám theo số thứ tự.

– khám cẩn thận lâm sàng, ghi chép thông tin về tình huống căn bệnh, hướng dẫn công nghệ nhận ra hình ảnh và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người nhiễm bệnh đến khu thực thi công nghệ chẩn đoán hình ảnh.

– chuyên gia coi hiệu quả, nhận thấy cùng chỉ dẫn trị, kê đơn.

b) ở khu tiến hành công nghệ nhận diện hình ảnh

– khu vực tiến hành kỹ thuật tốt hơn hết là được đặt ở khoa khám kỹ càng bệnh nhằm tạo thuận lợi giúp người nhiễm bệnh, giảm từ phương án đi lại và đơn giản giúp người bệnh. Trường hợp chưa thể bố trí được liệu có sơ quần áo chỉ dẫn rõ rệt cho người bị bệnh.

– công nghệ viên nhận biết hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người nhiễm bệnh.

– chỉ dẫn người bị bệnh chuẩn bị mắc cùng với phối hợp thực thi kỹ thuật.

– Trả thành quả nhận diện hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) giúp người có bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện chuyển trả thẳng kết quả cảm nhận hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám kỹ lưỡng.

Phụ lục 3: Sơ quần áo quy trình khám lâm sàng đã có xét nghiệm và cảm nhận hình ảnh.

2.4. Khám kỹ lưỡng lâm sàng, thực thi kỹ thuật thăm dò khả năng, cảm nhận căn bệnh và chỉđịnh cách chữa

2.4.1. Trách nhiệm của người mang bệnh

– chờ khám cẩn thận theo số thứ tự đã từng được ghi vừa qua phiếu khám kỹ lưỡng bệnh.

– đến khám cẩn thận khi được thông báo.

– Nhận phiếu chỉ dẫn công nghệ thăm dò khả năng tầm bác sĩ chuyên khoa khám kỹ lưỡng.

– tới địa điểm thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu hướng dẫn cùng đợi tới lượt.

– phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, công nghệ viên để thực hiện kỹ thuật.

– đợi nhận hiệu quả thăm dò khả năng và trở lại buồng khám cẩn thận.

– Nộp hiệu quả cảm nhận hình ảnh cho buồng khám, đợi bác sĩ chuyên khoa khám chẩn đoán cùng chỉ định điều trị.

– Nhận hướng dẫn cách chữa hoặc đơn thuốc và về chổ thực hiện thủ tục chi trả viện giá hay đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.4.2. Trách nhiệm của phòng khám

a) ở buồng khám căn bệnh

– Thông báo người nhiễm bệnh vào khám kỹ càng theo số thứ tự.

– khám kỹ lưỡng lâm sàng, ghi chép nhận xét tình huống bệnh, chỉ định công nghệ thăm dò khả năng và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người có bệnh đến vị trí thực thi công nghệ thăm dò chức năng.

– bác sĩ tư vấn được xem thành quả thăm dò khả năng, nhận ra, chỉ định chữa trị, kê đơn.

b) tại chổ thực hiện công nghệ thăm dò khả năng

– khu thực hiện công nghệ tốt nhất là được đặt ở khoa khám cẩn thận bệnh nhằm tạo thuận tiện giúp người có bệnh, hạn chế khoảng nguyên tắc đi lại cùng đơn giản cho người nhiễm bệnh. Tình huống không thể bố trí được thì có sơ đồ chỉ định rõ rệt giúp người có bệnh.

– bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật viên thăm dò khả năng nhận phiếu chỉ định khoảng người có bệnh.

– chỉ dẫn người mang bệnh chuẩn bị cùng với kết hợp thực thi kỹ thuật.

– Trả thành quả thăm dò khả năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người mắc bệnh.

Phụ lục 4: Sơ quần áo tiến hành khám kỹ càng lâm sàng đã có kiểm tra, chẩn đoán hình ảnh cùng thămdò chức năng.

2.5. Các mức độ tiến hành khám kỹ lưỡng lâm sàng cùng đã có chỉ định thực hiện 1, 2 hay 3 kỹthuật cận lâm sàng kết hợp (xét nghiệm, nhận biết hình ảnh, thăm dò chức năng),thực hiện công nghệ hay chuyển khám cẩn thận chuyên khoa

người nhiễm bệnh cùng với phòng khám cần phải thực thi theo trình tự những bước như vừa rồi, cùng với đó,bác sĩ khoa khám căn bệnh hay nhân viên ở buồng khám kỹ càng nên chỉ dẫn chi tiết trình tựlàm những công nghệ cận lâm sàng phù hợp. Sau khi đang có đủ kết quả cận lâm sàng thì ngườibệnh quay lại buồng khám cẩn thận, nộp thành quả giúp chuyên gia chuyên khoa khám cẩn thận cùng bác sĩ xem xét thành quả,chẩn đoán và chỉ dẫn, kê đơn chữa trị. Trưởng hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuât hoặccần khám kỹ lưỡng chuyên khoa lạ, người có bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hay khám chuyênkhoa theo đòi hỏi chuyên môn.

người bị bệnh nhận chỉ định chữa, đơn thuốc cùng với về khu vực thực hiện thủ tục chi trả viện phí hoặcđồng chi trả bảo hiểm y tế.

3. Bước 3: Thanh toán viện phí

3.1. Trách nhiệm của người có bệnh

* bệnh nhân đang có bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

– Nộp tiền cùng chi trả cùng nhận lại thẻ BHYT.

* người mang bệnh chưa có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– kiểm tra nội dung khảo sát trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

– Thu tiền thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Vai trò của người bệnh

– Nộp đơn thuốc ở quầy phát thuốc.

– khám, so sánh thuốc trong đơn cùng với thuốc đã nhận.

– Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– khám đơn thuốc, phát thuốc.

– tư vấn bệnh nhân về đơn thuốc cùng với thuốc đã từng cấp.

IV. Những nguyên lý CẢI TIẾN phương thức khám kỹ càng bệnh tại bệnh viện

tùy vào điều kiện thực tế, bệnh viện chọn lựa một hoặc phần lớn phương án cải tiến như sau:

1. Những hướng tổng thể của phòng khám

1.1. Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa khám kỹ càng căn bệnh

Bố trí mặt qua không thiếu rộng, tăng lượng bàn khám cẩn thận bệnh, tăng ô thực hiện thủ tục, mở rộngnơi tiếp đón, vị trí đợi, sắp xếp khoa khám kỹ càng bệnh liên hoàn, số điểm lấy căn bệnh phẩm, nơithực hiện công nghệ phát hiện hình ảnh, thăm dò chức năng, thu viện phí, giải quyết thủtục bảo hiểm y tế đáp ứng lưu số lượng người bị bệnh đến khám kỹ càng ở bệnh viện. Tổ chứcnhiều điểm chỉ dẫn người bệnh đến khám kỹ lưỡng thực hiện thủ tục cùng với khám cẩn thận căn bệnh theo đúng quytrình.

1.2. Bổ sung dùng kỹ thuật thông tin

– Kết nối mạng giữa khoa khám kỹ lưỡng căn bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện chi phí, lãnh đạobệnh viện cùng với những cơ quan đã có mối quan hệ giúp cho hạn chế thời điểm chờ, tăng cường quản lý,giảm sai sót, nhầm, cải thiện đảm bảo khám kỹ càng, trị bệnh, kiềm chế nhân lực trực tuyến tham gia phương thức khám kỹ càng căn bệnh.

– áp dụng một số phần mềm giải đáp giúp thầy thuốc nhằm nâng cao uy tín chẩnđoán, kê đơn cùng cách chữa.

– áp dụng mã vạch, thẻ từ trong vấn đề tìm người mang bệnh, tránh nhầm, không đúng sót vàthuận tiện trong vấn đề nói chuyện đánh giá người nhiễm bệnh giữa những khoa, đề phòng, bộ phậntrong phòng khám.

1.3. Nhân lực đầy đủ cùng đang có đảm bảo

– bổ sung nhân lực tiến hành việc ở những khâu tiếp đón, khám cẩn thận bệnh, lấy mẫu khám,thực hiện công nghệ, thu viện phí, thủ tục BHYT, cấp phát thuốc;

– Nhân viên được huấn luyện nắm vững chuyên môn, thái tình trạng nói chuyện ứng xử phù hợp vàthân thiện.

một.4. Bổ sung các trang thiết bị quan trọng ở khoa khám kỹ lưỡng bệnh

phát huy những dụng cụ thiết bị phát huy bao gồm cả trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, khám,thăm dò khả năng để phục vụ người bệnh ngay tại khoa khám kỹ càng căn bệnh.

một.5. Xây dựng phương thức đáp ứng linh hoạt nếu lưu số lượng người nhiễm bệnh nâng cao độtbiến.

2. Các hướng cải tiến chi tiết tại những cơ quan tham gia quy trình khám cẩn thận căn bệnh
phía ngoài các cách rất lớn mang tiêu chí tổng thể như nêu trên, bệnh viện cần tham khảo áp dụngmột số hướng sau:

2.1. Tiếp đón người có bệnh

– Khuyến khích sử dụng máy phát số tự mình.

– phòng khám không để người bệnh tự photo giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế, giấychuyển viện, … . Khi đã có nhu cầu, phòng khám tự thực hiện (áp dụng cho bệnh viện từng thuviện chi phí theo khung chi phí mới).

– Bố trí đầy đủ quầy tiếp đón với quá trình phối hợp giữa bộ phận tiếp đón, thu viện chi phí cùng với hướngdẫn thủ tục bảo hiểm y tế.

– Bố trí đầy đủ bàn cùng với bạn nam chỉ dẫn bệnh nhân tại khoa khám cẩn thận bệnh.

– Đặt lịch hẹn khám kỹ lưỡng thông qua điện thoại, thông qua tổng đài 1080, bằng mạng internet.

– Công khai giờ khán căn bệnh, quá trình khám kỹ càng căn bệnh, bảng phí viện phí, thành phần ưu tiên.

– có sơ quần áo khoa khám cẩn thận căn bệnh.

2.2. Khám kỹ lưỡng lâm sàng, cận lâm sàng, nhận ra, chỉ dẫn chữa trị

– ứng dụng bảng số điện tử, bảng thông báo điện tử.

– Phiếu hẹn giờ trả thành quả kiểm tra, nhận biết hình ảnh.

– Nhân viên khoa khám trả thành quả cho khoa khám căn bệnh (các buồng khám).

2.3. Thu viện giá, trả thẻ bảo hiểm y tế

– Bố trí phần lớn quầy thu viện phí.

– áp dụng thẻ thanh toán điện tử.

2.4. Phát và lĩnh thuốc

– Kết nối bộ phận cấp phát thuốc cùng khoa dược, buồng khám cẩn thận tạo thuận lợi cho công tác dược lâm sàng và chủ động trong cấp-phát thuốc.

– chuẩn bị xếp địa điểm cấp phát thuốc trật tự, ngăn nắp, theo nhóm thuốc chuyên khoa.

V. TỔ CHỨC thực hiện

1. Giám đốc bệnh viện

a) căn cứ hướng dẫn này, giám đốc bệnh viện cần quy chuẩn rõ phương thức khámbệnh của phòng khám cùng với công khai để người mắc bệnh, nhân viên biết cùng tiến hành.

b) thường xuyên thực thi cải tiến phương thức khám cẩn thận bệnh qua những bước sau

– Thành lập nhóm cải tiến uy tín gồm đại diện khoa khám kỹ càng căn bệnh cùng những phòng,khoa đang có mối liên quan để phối hợp triển khai các cách cải tiến quy trình khám kỹ càng căn bệnh.

– xem xét lại toàn bộ thực hiện khám kỹ lưỡng bệnh tại phòng khám cùng xây dựng Đề án cải tiến quytrình khám cẩn thận căn bệnh của bệnh viện.

– xác định các nội dung, những câu hỏi ưu tiên cải tiến để rút ngắn thời kỳ chờ cùng tăng quá trình thoải mái của người mang bệnh.

– Phê duyệt đề án, triển khai những phương pháp can thiệp, biết đến kết quả, duy trì thựchiện hướng cải tiến.

2. Cục Quản lý khám cẩn thận, trị bệnh chủ trì phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế cùng các đơn vịcó sự liên quan chỉ đạo, khám, nhận xét vấn đề triển khai thực thi hướng dẫn tại cácbệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, xét nghiệm, đánh giá vấn đề triển khai thực hiện hướngdẫn tại các bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành.

4. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đánh giáviệc triển khai thực thi chỉ dẫn ở những bệnh viện trực thuộc sở y tế, bệnh viện tưnhân nêu trên địa bàn.

https://thaihaclinic.webflow.io/

https://thaihaclinic.odoo.com

http://thaihaclinic.scienceontheweb.net

http://phukhoathaiha.com/

http://toplist.emyspot.com/

https://suckhoe365.doodlekit.com/

http://suckhoe247.freeblog.biz

https://khoe24h.blog.fc2.com

http://duyrua.0fees.us

http://webtretho.rf.gd

http://wikisuckhoe.byethost33.com

http://bacsionline.atspace.co.uk

http://ytecongdong.epizy.com

http://phunutoday.webflow.io

https://phunutoday.webstarts.com

https://thaihaclinic.wixsite.com/blog

https://songkhoe-35.webself.net

https://thaihaclinic.postach.io

https://thaihaclinic.jweb.vn

http://namkhoawiki.site123.me

https://suckhoewiki.my-free.website

https://benh-phu-khoa-webtretho.teachable.com

http://thaihaclinic.scienceontheweb.net/

https://blog.goo.ne.jp/tuvanonline

https://thaihaclinic.gitbook.io

http://bacsi24h.divivu.com

https://khoe.home.blog

https://thaihaclinic.webflow.io

https://chaobacsi.ucoz.net

https://bacsi247.jimdofree.com

https://bacsi24h.jimdofree.com

http://suckhoeonline.tin.vn/blog

http://dakhoathaiha.pixnet.net

https://healthcare.helpdocs.com

http://bacsionline.website2.me

http://pkthaiha.eklablog.com

https://songkhoe.hatenadiary.com

https://suckhoe24h.puzl.com

https://khoe24h.blog.fc2.com

http://khoe.home.blog

http://duyrua.0fees.us

4086 words - excluding quoted text
Original Post New